Rüyada Pazu Görmek

Bir kimsenin rüyada pazu görmesi, erkek kardeşe, yetişkin çocuğa yahut güven duydu­ğu bir zâta işâret eder. Rüyada pazuda görülen noksanlık ve eksiklik, o eksiklik kadar vuku bulacak musibete işârettir. Bunun tersi, kolunda bir iyilik, fazlalık görülmesi, vaki olacak iyilik ve fazlalığa işâret eder. Rüyada görülen güçlü kol zenginliğe, gü­venilir kardeş veya dosta, mesleğinde ilerle­meye işârettir. Rüyada kolun güzel ve kuvvetli oluşu, sa­natta ileri gitmeye ve insanın dünya işlerinin düzgünlüğüne işâret eder. Rüyada görülen kol, insanın hem din hem de dünya işlerinde itimat ettiği, hanım, hiz­metçi veya borç gibi sakındığı şeylere işârettir. Rüyada kolunun kırıldığını veya koptuğunu görmek, üzüntü, keder ya da bir beladan do­layı ona isabet edecek musibete işârettir. Rüyada kolunun kuvvetli olduğunu gör­mek, erkek kardeşindeki veya malındaki kuv­vete işâret eder. Kolun kuvvetli oluşu, hayatın sağlamlığına da işârettir. Rüyada elinde para cüzdanı olduğunu görmek, rüya sahibini fakirlikten emin kılacak bir sanata işâret eder. Bir kimsenin rüyada pazusunun güzel ve kuvvetli olduğunu görmesi, âhiret hayatının hayır ve saâdetine de işârettir. Rüyada kolunun kısa olduğunu görmek, aklın noksanlığına ve fazla yalana işâret eder.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir