Rüyada Rehber Görmek

Bir kimsenin rüyada rehber görmesi, bir yolculuğa veya bir (seyahate) çıkmasına işaretle yorumlanmıştır. Bazen de rüyada görülen rehber, söz götürüp getiren bir adama işaretle, sözün bir yerden diğer bir yere taşınması­na işaretle yorumlanır demişlerdir. Bir kimse rüyasında kendisine yol gösteren bir rehber gör­se, rüya sahibinin, büyük sözü dinlediğine ve bu sebeple ge­leceğinin iyi olacağına, hayra ereceğine işarettir denmiştir. Rüyasında kendisini rehber olmuş, yabancı şahıslara (tu­ristlere) rehberlik ediyor olduğunu görmek, rüya sahibinin daha önce yaptığı iyiliklerin neticesini görmeye başlaya­cağına işarettir şeklinde yorumlanır demişlerdir. Rüyada rehber (kılavuz) görmeniz, yolcu­luklara yorumlanır. Rehber görmek, bazen bir berbere, bazen de vergi mükellefine veya lâyık olanlar için mal toplayan tahsildara işâret eder. Rehber görmek, bazen postacıya ve bir yerden başka bir yere mal götürüp getiren nakliyeciye de işâret eder. Bazen de rehber görmek, sözün bir yer­den diğer biryere gitmesine ve söz götürüp getiren adama işâret eder.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir