Rüyada Roman Okumak

Rüyada roman okumak, kültürel alanlarda sizi bir başarının beklediğinin işaretidir. Rüyada roman okuduğunuzu görmek, çok hayal kur­duğunuzu, bu yüzden de hayal kırıklığına uğrayacağınıza ve faydasız ve size hiç yararı olmayan kitaplar okuyarak dimağınızı (zekanızı) yorduğunuza kör ettiğinize işarettir. Kendinizin roman yazdığınızı görmek ise, gizli bir yönü­nüz olduğu sayesinde şöhret sahibi (ünlü) bir kimse olaca­ğınıza işaretle tabir olunur. Rüyada roman okuduğunuzu görmek, yeni bir maceraya atılmayı veya bir yolculuk yap­mayı düşündüğünüze işârettir. Bir kütüphanede roman görmek, işlerini­zin bugünlerde iyi gitmediğini ve düzeltmek için çareler aradığınıza işârettir. Bir kitapçıdan bir roman satın aldığınızı görmek, iş hususunda bazı yeni kararlar uygu­lamak istediğinize işârettir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir