Rüyada Yılan Görmek

Rüyada yılan görmek genellikle rüyayı gören kişinin kötü bir olayla karşılamasına yorumlanır. Genellikle rüyada yılan görmek kötü bir rüya gibi görünse de rüyanın nasıl görüldüğüyle ilgili bazı detaylar da önemlidir. İşte rüyada yılan görmekle ilgili tüm detaylar.

Rüyada yılan gören kişinin rüyayı nasıl gördüğü önemli olur. Rüya alimlerinin pek çoğu rüyada yılan gören kişinin yakın çevresindeki bir düşmanı işaret etmiştir.

Rüyada Yılan Görmek Nedir?
Rüyada yılan görmek en sık araştırılan rüya tabirlerinden birisidir. Rüya alimlerinin pek çoğu bu rüyayı kişinin hayatına girecek düşmanca kişilere yorumlar. Ayrıca rüyayı gören kişi bekar bir erkekse kötü niyetli bir kadına ya da gizli bir düşmana yorumlanır. Rüyada yılan görmek, kişinin var olan düşmanları ile bir an önce savaşmasına ve düşmanları yenmesine de yorumlanır. Bazı alimler rüyasında yılan gören kişinin ilerleyen süreçte bazı maddi kazançlarının bitmesi şeklinde de bu rüyayı yorumlamıştır.

1. Yoruma Göre: Füyada yılan görmek her alim tarafından düşman olarak tabir edilse de farklı anlamları da vardır. Rüyada yılan gören kişi bir anda maddi kayıp yaşayabilir. Hanesinde bereketsizlik oluşur ve işlerinde kısmetsizlikler başlar. Bu nedenle çevresindeki düşmanları da çoğalır. Yani rüyada yılan görmek bir diğer anlamı ile maddi kazançların durması olarak tabir edilir. Rüyasında yılan gören kişi ya manevi olarak ya da maddi olarak zarar görecektir. Bu zarar çoğunlukla bir düşmandan gelen zarar olarak tabir edilir.

2. Yoruma Göre: Rüyada yılan görmek gizli düşmanlıklara delalet eder. Kişinin bir anda sadakatini kaybetmesine, başarısızlıklara uğramasına yorumlanır. Ayrıca ansızın gelen bereketsizlik ve çalışma hayatında sıkıntılı olarak da yorumlanır. Rüyada yılan gören kişi genellikle çevresinde bir düşmana sahip olan kişidir. Hanede, yakın çevresinde ya da iş ortamında olan bu düşman yavaş yavaş kişiye sıkıntı verir. İyi gibi görünen bir kişinin yaptığı kötülüklerin ortaya çıkması şeklinde de rüya tabir edilir.

3. Yoruma Göre: Rüyada yılan görmek kişinin edindiği bir düşmana işaret eder. Bu düşman genellikle kişiye ya da aileye oldukça yakın bir kimsedir. Bu düşman kendisini iyi gibi göstererek, aileye kendisini sevdirmeyi başarmıştır. Rüyada yılan gören kişi iş ya da aile çevresinde bu düşmanı görebilir. Rüyada yılan gören kişi yakın zamanda bir düşman kazanan kişidir. Bir evlilik, yeni bir arkadaşlık ya da ortaklık sonucunda düşmanın haneye ulaşması şeklinde rüya yorumlanır. Görülen bu rüya pek hayırlı bir rüya olarak tabir edilmez. Çünkü rüyayı gören kimse edindiği düşman tarafından bir zarara uğratılacaktır.

Rüyada Yılan Öldürmek Yorumu Nedir?
Rüyada bir yılanı öldürdüğünü görmek iyi bir rüya olarak tabir edilir. Çünkü bu rüya kişinin var olan düşmanını yeneceğine işarettir. Rüyada yılan öldürmek düşmanı bir anda yenmeye ve kötü durumlardan galip çıkmaya yorumlanır. Genel olarak bu rüya kişinin kötü olay ve kişilerden zarar görmeden çıkması anlamına gelir. Rüya alimleri bu rüyayı bir erkeğin görmesinin işle ilgili, kadının görmesini ise bir birliktelikle ilgili olduğunu söylemişlerdir. Eğer rüyasında bir yılan öldürdüğünü gören kişi erkekse, kısa zamanda işle ilgili sorunlarını çözeceğine yorumlar. Eğer rüyasında bir yılanı öldürdüğünü gören kişi kadınsa evliliğinde meydana gelen sorunları kısa zamanda çözeceğine yorumlamıştır. 

Rüyada Siyah (Kara) Yılan Görmek Neye Delalet Eder?
Rüyada siyah yılan görmek kişinin karşısında bulunan güçlü olduğuna delalet eder. Sadece kişi olarak değil yanı zamanda zorlu bir olayla mücadele etmek olarak da yorumlanır. Rüyayı gören kişinin bu olaylarla başa çıkmasının zor olmasına, ansızın düşmanlarının çoğalmasına tabir edilir. Rüyasında siyah bir yılan gören kişi düşmanına yenilen, düşmandan zarar gören kişidir. Bu düşman genellikle kişiye oldukça yakın birisidir. Kişinin ne tür bir zarar gördüğünde yıkılacağını bilir. Bu nedenle düşmanla başa çıkmak da oldukça zordur.

Rüyada Yılan Sokması Nedir?
Rüyada yılan sokması kişinin düşmanlarından alacağı darbe olarak yorumlanır. Zararı dokunan bir kişinin haneye gelmesi ya da olayların kötü şekilde sonuçlanması şeklinde yorumlanır. Özellikle rüya alimleri bu rüyayı kişinin başına gelecek olaylardan dolayı kötü duruma düşmesi şeklinde tabir etmiştir. Bu olaylar genellikle maddi kayıplar ya da itibarın yok olması şeklindedir. Rüyasında yılanın kendisini soktuğunu gören kişi yaşadığı olaylardan zarar görecektir. Düşmanları tarafından bir çıkmaza sürüklenerek, maddi ve manevi yönden zarara uğrayacaktır. Özellikle bekar kişilerin bu rüyayı görmesi bazı alimler tarafından hayal kırıklığına uğrama, uğraşların boşa çıkması şeklinde de tabir edilir.

Rüyada Yılan Isırması Ne Anlama Gelir?
Rüyada yılan ısırması kişinin düşmanları ile savaşa girmesi olarak tabir edilir. Pek çok farklı rüya alimi bu rüyayı kişinin düşmanlarını anlaması ve tanıması olarak yorumlamıştır. Düşmanını tanıyan kişinin düşmanları ile mücadeleye girmesine, olaylardan kurtulmak için çabalamasına yorumlanır. Rüyasında yılanın kendisini ısırdığını gören kimse, düşmanlarından gördüğü zarardan en az etkilenecek kişi olarak da tabir edilir. Kişinin düşmanlarının varlığına ve düşmandan gelecek kötü niyetli davranışlara yorumlanır. Fakat bu davranışlar sonucunda kişinin kendisini toparlayarak, mücadeleye geçmesine daha fazla zarar görmemek için kıyasıya savaşmasına da tabir edilir. Bazı alimler rüyayı maddi kayıplar yaşayan kişinin kendisini toparlamasına ve hızla yeni kazanç kapıları aralamasına da yorumlamıştır.

Rüyada Sarı Yılan Görmek Neye Yorumlanır?
Rüyada sarı yılan görmek düşmanlardan gelen kötü haberlere delalet eder. Düşmandan gelen bir iftiraya, kötü sözlere ya da hakaretlere yorumlanır. Kişinin bu sözleri duyarak üzüntü duymasına ve etkilenmesine yorumlanır. Rüyada sarı yılan genellikle sözlü olarak tartışma şeklinde de yorumlanır. Rüyasında evinde ya da farklı bir yerde sarı yılan gören kimse çevresinde duyduklarından dolayı büyük üzüntü yaşar. Alınan kötü bir haber olarak da rüya tabir edilir. Kişinin sağlık ya da işle ilgili beklentilerinin boşa çıkmasına, hayal kırıklığına uğramasına delalet eder. Bazı alimler tarafından rüya dedikodu, kıskançlık ve elim olaylar şeklinde de yorumlanır.

Rüyada Yeşil Yılan Görmek Nedir?
Rüyada yeşil yılan görmek, olağan bir durumun kötü sonuçlanması şeklinde yorumlanır. Yani rüyasında yeşil yılan gören kimse hayrına beklediği olayı bir anda şerrine olarak sonuçlanır. İyi olarak beklenen haberlerin sonucunun kötü olması da bu rüyanın bir açıklamasıdır. Rüyasında yeşil yılan gören kimse iyi gibi gözüken kişilerden zarar görür. Sonucunu iyi beklediği iş ya da sınavlardan geçemez. Genellikle rüya hayırlı gibi gözüken olayların kendiliğinden ya da bir yabancının yardımı nedeniyle kötü şekilde sonuçlanmasıdır. Başlangıcı iyi olan olayların kötülüklerle ve zorluklarla neticeye ulaşması şeklinde rüya tabir edilir.

Rüyada Beyaz Yılan Görmek Neye Çıkar?
Rüyada beyaz yılan görmek başlangıç itibariyle iyi daha sonrası kötü olan olaylara yorumlanır. Genellikle rüya alimleri bu rüyayı haneye girecek olan bir kişiye yorumlar. Fakat bu kişi haneye bir evlilik ya da nişan sonrasında girecektir. Bazı rüya alimleri ise rüyada beyaz yılan görmeyi bir kadın ile ilişkilendirmiştir. Evlilik ya da bir birliktelik sonucunda kötü niyetli bir kadının haneye uğramasına delalet eder. Bu kadın hanedeki pek çok kişiye zarar verecek ve kişileri maddi zarara uğratacaktır. Rüyada yılan görmek bir düşmana yorumlandığı için beyaz yılan ise hayırlı bir işle gelen düşmanlığa yorumlanır. Özellikle bekar kişilerin bu rüyayı görmesi daha çok tehlike arz eder. Çünkü evlilik ya da bir nişan gibi özel olayların hüsranla sonuçlanması olarak rüya yorumlanır.

Rüyada Büyük Yılan Görmek Neye İşaret Eder?
Rüyada büyük ve devasa bir yılan görmek beklenen olayların daha büyük yankılar yapacağına yorumlanır. Rüya nasıl olursa olsun genellikle rüyada beyaz yılan görmek bir hüsran, mutsuz ortam ve maddi kayıp olarak nitelendirilir. Rüyasında büyük bir yılan gören kişi ise bu olaylardan en çok etkilenen kişi olacaktır. Ayrıca sonucu kötü olayların hanede daha büyük yankı bulmasına, maddi kayıpların bir anda artmasına da yorumlanır. Rüyasında büyük bir yılan gören kişi karşılaştığı olaylardan da büyük kayıplar gören kişidir. Mutsuzluklar, hüsranlar ve kazançların yok olması şeklinde rüya tabir edilir. Ayrıca kişinin hiç beklemediği bir kişiden büyük zarar görmesi olarak da rüya açıklanır.

Rüyada Evde Yılan Görmek Yorumu Nedir?
Rüyada evde yılan gören kişinin haneye ya da haneden kendisine bir zarar söz konusu olabilir. Rüyasında evinde bir yılan olduğunu gören kişi hanedeki bir kişi tarafından kötü sözlere maruz kalabilir. Kendisinden gizlenen olayları bir anda öğrenebilir. Ayrıca bazı alimlere göre bu rüya, rüya sahibinin yaptığı işler nedeniyle hanesine zarar vermesi olarak da yorumlanmıştır. Rüyada evde yılan gören kişi yakın bir dostundan ya da aile büyüğünden zarar görebilir. Genellikle kendi evinde yılan görülmüşse bu kişi hanesinden birisi tarafından zarara uğratılır. Bu zarar bazen maddi zararlar olabilir.

Rüyada Küçük (Yavru) Yılan Görmek Neye Delalet Eder?
Rüyada küçük yılan görmek yaşanan olumsuz olayların daha kolay atlatılacağına delalet eder. Kişinin çevresinde bir düşman varsa bu düşmanı kısa sürede yeneceğine, zararlardan bir anda kurtulacağına yorumlanır. Ayrıca maddi kayıp yönünden de kişinin kendisini toparlamasına delalet eder. Bu rüya diğer rüyalara göre daha olumlu bir rüya olarak kabul edilir. Rüyasında evin içerisinde küçük bir yılan görmek olayların yeni başladığına da işaret eder. Yani haneye yeni gelen birisi, küçük bir düşman ya da az bir zarar olarak olaylar nitelendirilir.

Rüyada Su Yılanı Görmek Ne Anlama Gelir?
Rüyada su yılanı görmek, tüm rüyaların aksine oldukça hayırlı bir rüyaya olarak tabir edilir. Rüyada su yılanı gören kişi kısa sürede iş ve sosyal hayatında itibar sahibi olur ve bu tür insanlarla karşılaşır. Böylece kişinin işleri ve hayatı kısa zamanda değişime uğrar. Rüya alimlerinin bu rüyada yaptığı yorumlara bakıldığında genellikle olumlu yorumlar görülür. Fakat rüyanın görülme şeklinde göre de rüya farklı şekilde yorumlanır. Su yılanı genellikle kişinin ansızın daha ferah bir ortama geçmesine ve rahatlamasına delalet eder.

Rüyada Çok Sayıda Yılan Görmek Nedir?
Rüyada çok sayıda yılan görmek düşmanların birlikte olacağına yorumlanır. Rüyayı gören kimsenin çevresinde bulunan düşmanların ortaklık yapacağına, birlikte hareket edeceklerine delalet eder. Bu nedenle kişinin düşmanlarından daha fazla zarar görmeye hazırlıklı olmasına yorumlanır. Bazı rüya alimleri bu rüyayı kişinin maddi kayıplarının artmasına, çevresinde olan kötülüklerden büyük zarar görmesine de yorumlamıştır. Kişi için zorlu bir mücadelenin başlamasına ya da kişinin düşmanlarına mağlup düşmesine de delalet eder.

Rüyada Ölü Yılan Görmek Ne Anlama Çıkar?
Rüyada ölü yılan görmek, düşmanların düşmanlıklarının bitmesine yorumlanır. Genellikle rüyayı gören kişi için hayırlı ve olumlu bir rüyadır. Çünkü bu rüyayı rüya alimleri kişinin düşmanlarından zarar görmeden ayrılmasına, maddi kayıplarını kurtarmasına ve sıkıntıları atlatmasına yorumlamıştır. Genellikle bu rüya düşmanları yenmeye, düşmanlardan zarar görmeden kurtulmaya da delalet eder. Rüyasında ölü bir yılan gören kimse zararsız şekilde girdiği olaylardan kurtulacaktır. En kısa zamanda zorlukların üstesinden gelerek, yaptığı yanlışları da fark edecektir.

Rüyada Kobra Yılanı Görmek Nedir?
Rüyada kobra yılanı görmek kişinin iş ile ilgili bir düşmanına işaret eder. Bu düşman genellikle çok etkili ve kuvvetli bir düşmandır. Rüyayı gören kimse bu düşmanı nedeniyle büyük zarar görebilir. Özellikle düşman kişinin nasibine ve maddi kazancına hükmedecektir. Rüya alimlerinin pek çoğu bu rüyayı gören kimsenin iş yerinde edineceği bir düşmandan bahseder. Bir patron ya da iş arkadaşı şeklinde görünen kişiden gelen zararlar olarak rüya tabir edilir.

Rüyada Kırmızı Yılan Görmek Ne Anlama Gelir?
Rüyada kırmızı yılan görmek kişinin malına ortak olan düşmanlara delalet eder. Kişinin beklediği bir miras ya da gelecek bir parası varsa bu parayla ilgili düşmanların harekete geçmesi şeklinde yorumlanır. Rüyayı gören kimsenin uğrayacağı maddi kayıplar nedeniyle düşmanların artmasına, malına ortak düşmanların ortaya çıkmasına yorumlanır. Başka bir anlatım ile rüya malın düşmanın eline geçmesi şeklinde de tabir edilir. Rüyada evinde kırmızı yılan gören kimse evini ya da kendisine ait bir malı düşmanlar nedeniyle satabilir. Bazı rüya alimleri bu rüyayı eve gelen bir haciz işlemine de bağlamışlardır. Rüyada kırmızı yılan görmek pek çok alim tarafından maddi varlıkların bir anda yok olmasına bağlanmıştır.

Rüyada Yılandan Kaçmak Neye Delalet Eder?
Rüyada yılandan kaçmak, düşmanlar ile ortak olmamaya yorumlanır. Çevrede ya da hanede kişiye kötülük yapmak isteyen kişilerden uzak durmaya, onlarla aynı işi yapmamaya delalet eder. Genellikle rüya olumlu bir rüya olarak açıklanır. Çünkü kişinin düşmanlarından zarar görmemesine, kısa zamanda düşmanlarından kurtulmasına yorumlanır. Rüyasında yılandan kaçtığını gören kişi düşmanların farkına vararak, onlardan bir an önce uzaklaşacak anlamına gelir. Bu düşmanlar bazen iş ortamında bazen de hane içerisinde olabilir. Özellikle rüyayı gören kimse bekarsa yeni tanıştığı kişilerden uzaklaşarak, onların tuzağına düşmez. Eğer rüyayı gören kimse evliyse kısa zamanda hanesinde meydana gelen zararları fark eder.

Rüyada Yılan Yakalamak Nasıl Yorumlanır?
Rüyasında yılan yakaladığını gören kimse düşmanların farkına varacaktır. Düşmanlarını tanıyan kişi hayatında onlara göre hareket edecek ve kendisine olan zarardan daha çabuk kurtulacaktır. Rüyada yılan yakalamak bazı alimler tarafından kişinin bir olayda galip gelmesi şeklinde de yorumlanır. Özellikle iş ya da aile hayatında düşmanı ile olan savaştan galip çıkmasına, zarar almamasına yorumlanır. Rüyasında yılan yakaladığını gören kimse kendisine gelen zararları en kolay şekilde atlatabilir. Özellikle düşmanların vermek istediği zararları en aza indirerek, düşmanların yenik düşmesini sağlar. Bu rüya özellikle rüya sahibinin doğru davranması ile oldukça hayırlı bir rüya olarak tabir edilir.

Rüyada Piton Yılanı Görmek Yorumu Nedir?
Rüyada piton yılanı görmek, kişinin kaçamadığı ve yenemediği düşmanların varlığına işaret eder. Kişinin ne yaparsa yapsın düşmanları ile savaşmak zorunda olmasına ve bazı kayıpların söz konusu olmasına delalet eder. Rüyasında piton yılanı gören kişi, sevdiği ve itibar gösterdiği bir kimseden zarar görebilir. Bu kişi rüya sahibinin yakından tanıdığı biri ya da iş ortamındaki sorumlusu olabilir. Genellikle rüyada piton yılanı görmek kişinin mevki sahibi kişilerden dolayı zarara uğraması olarak yorumlanır. Bu durum da genellikle işle ilgili olaylarda söz konusu olabilir. Bir kişinin beklediği terfiyi, makamı alamaması, beklediği primin başkasına verilmesi şeklinde rüya yorumlanır.

Farklı bir rüya yorumcusuna göre;
Rüyada yılan görmek, iş hayatınızda gayet zor ve karışık işlerle karşılaşacağınıza işarettir. . Rüyasında beyaz bir yılan görmek, düşmanının şiddetli ve saldırgan (öfkeli) olduğuna işaret olarak yorumlanır. Rüyada görülen yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz rakibe işârettir. Rüyada siyah bir yılan görmek, çok daha şiddetli ve saldırgan bir düşmanınız olduğuna işaretle tabir olunur. Rüyada görülen siyah yılan, hile ve yara­mazlığı yönünden düşmanın en kötüsüne işâret eder. Kara yılan düşman sayılır, yılan ile konuştuğunuzu görmek, düşman ile barışmaya yorumlanır. Rüyada yılan görmek, değişik şekillerde yorumlanır. Yı­lan görmek, hilekar bir düşmana işarettir. Bazen de sinsi bir düşmanı temsil eder, şeklinde, bazen bir hükümdarı temsil eder, bazen aile, evlat ve kuvvete işaret eder. Rüyasında yılan görüp de korkmadığını gören kimse, mutlu bir hayat yaşar, kuvvet ve devlete ereceğine işarettir. Rüyada yılan görüp etini yediğini gören kimse, sevince erer, fayda ve menfaat elde eder ve düşmandan mal alır şeklinde tabir olunur. Rüyasında birçok yılan arasından geçtiğini görmek, çok çok yağmur yağacağına işaretle tabir olunur. Rüyasında bir yılanı tuttuğunu görmek, düşmandan mal almak ve düşmandan fayda ve menfaat elde etmek, şek­linde tabir olunur. Rüyasında arkasından bir yılanın geldiğini görmek, rüyayı gören kimsenin arkasından düşmanının gözetlediğine işaret olarak yorumlanır. Rüyasında evinde yılan olduğunu görmek, rüyayı görenin akrabasından bir düşmanı olduğuna işaretle tabir olunur. Rüyasında yılanı öldürüp eline aldığını görmek, düşmanını yenmekle ve ondan hakkını alacağına işaretle tabir edilir. Rüyada görülen yılan, düşman, devlet ve hâzineye yorulur. Rüyada uzun bir yılan görmek, korkuyla tabir edilir. Bazen de, ince ve uzun yılan, aile, kadın ve çocuktan düşmanlığa yorumlanır. Bazı kerede, ince ve uzun yılan, yaramaz, korkunç ve kötü komşulara yorumlanır. Yılan, mal sahibi düşmana işâret eder. Çünkü rüyada zehirin tabiri mal ve paradır. Kendisini yılanın ısırdığını görmek, rüya sahibine rakibi tarafından bir dert geleceğine işârettir. Rüyada yılan avladığını görmek, rüya sahi­binin düşmanına hile yapmakla onlardan bir kazanç elde edeceğine işâret eder. Rüyanızda gördüğünüz su yılanları, mala işâret eder. Rüyada yakasında ve kolunda korkmadığı beyaz ve küçük yılanın olduğunu görmek, faydalı mal ve paraya işâret eder. Rüyanızda zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat eden bir takım yumuşak yılanlara sahip olmanız, rüyayı görenin eline eritilmiş bir ta­kım altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesine yorumlanır. Yılanla kavga ettiğini görmek, kuvvetli düşmanıyla harp etmeye, düşmanından korkmaya ve birbirlerinden ayrılmaya işâret eder. Rüyada görülen yılanın sivri dişleri, düş­manın kuvvetine işâret eder. Yılanın yüksek bir yere çıktığını görmek, rahatlık ve sevince erişmeye işârettir. Yılanın yüksek bir yerden indiğini görme­niz, o yerin ileri gelenlerinden birinin âhirete göçmesine işâret eder. Rüyada koynunda yılan olduğunu ve bunu keserek üç parça ettiğini görmek, rüya sahibi­nin hanımını üç talakla boşamasına işârettir. Riyada koynunda yılan olduğunu ve bunu keserek iki parça ettiğini görmek, düşmanın­dan intikamını almaya işârettir. Yılan eti yediğini görmek, rüya sahibine sevinç ve izzet isabet edeceğine, menfaat bulacağına işârettir. Bir yerden bir yılan çıktığını görmek, ora­dan çıkacak bir belaya ve azaba işâret eder. Rüyada yılanları çiğneyerek onların arasın­da gezinmek, dereler dolusu sellerin akacağı bir yağmura işâret eder. Rüyada yılan görmek bazen kâfirlere, bidat sahiplerine, sel ve devlete işâret eder. Bazen de yılan görmek, şer, kıskançlık, hile ve düşmanlık gayesi ile yapılan bir yardı­ma işâret eder. Rüyada görülen ev yılanı, komşuya: sahra yılanı ise yol kesicye işârettir. Rüyada yılan tutan kimseyi görmek, şerli kimselerle geçinmeye, buğz ve düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare etmeye işâret eder. Rüyada denizden yılan çıktığını görmek, bir sevgili oğlu doğacağına işârettir. Rüyada vücudunda yılan veya ejderha gör­mek, zâlim hakime işârettir. Yılan Öldürdüğünü Görmek Rüyasında bir yılan öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip (üstün) gelir, şeklinde tabir olunur. Bir yılanı öldürdüğünü görmek, bir kadınla evlenmeye işâret edebilir. Ölmüş Yılan Görmek Rüyasında ölmüş yılan görmek, düşmanının yok olması ve düşmanın helak olup gideceğine işaretle tabir olunur. Ölmüş bir yılan görmek, kendi çabası ol­madan Allah Teâlâ tarafından düşmanının helâk edileceğine işâret eder. Rüyasında yılanın ölmüş olduğunu görmek, düşmanınızın ölümüne işaretle tabir olunur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir