Rükudan Kalkarken Ne Denir?

Rükûdan kalkarken “Semi’Allahü limen hamideh” demek, imama ve yalnız kılana sünnettir. Cemaat bunu söylemez. Bunun arkasından, yalnız kılan ve cemaat, hemen “Rabbenâ lekel-hamd” der ve dik durulur ve “Allahü ekber” diyerek secdeye varılır.

Hanefi meshebine göre namazda rukudan kalkarken söylenen ”Rabbena ve Lekel Hamd” sünnettir. Bunu söyleyen kişiler sünneti yerine getirmiş olurken, söylemeyenler ise bu sevaptan mahrum kalmış olur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir